„A kisgyermek világának középpontjában saját személye áll. Még nemrégen nőtt ki abból a korból, amelyben élettani szükségesség volt számára szüleinek, elsősorban édesanyjának igen nagymértékű odaadó gondoskodása: ez – különösen helytelen nevelés mellett – még a későbbi években is azt a hitet kelti benne, hogy a világban minden az ő kedvéért történik. A gyermek önzőnek látszik, holott csak nem találta még meg a helyét a közösségben, nem tudja megérteni, hogy ő csak egyike a sok gyermeknek, a többiekkel egyenlő jogokkal és kötelességekkel. Az óvónő feladata, hogy erre a felismerésre rávezesse, anélkül, hogy sebet ütne önbizalmán és biztonságérzetén…”(A művelődésügyi miniszter 851-17/1957. III.4. számú utasítása a „Nevelőmunka az óvodában. Útmutatás óvónők számára”)

Magyarországon az első óvoda Budán 1828. június 1-én – 185 évvel ezelőtt – nyitotta meg kapuit. Az alapító Brunszvik Teréz volt. A II. világháború után szaporodtak el ezek az intézmények, amikor az anyák többsége munkába állt.

megújult épületünk

Litéren az első igazi óvoda 1946-ban a Kastély épületben fogadta azokat a gyerekeket, akiknek édesanyjuk vagy a földeken, vagy már a közeli gyárakban dolgoztak. A gyermekmegőrző intézményt a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének helyi szervezete hozta létre. Ezután számunkra ismeretlen időben áthelyezték a Kund utca 115. számú házba, ami ma a 18. számot viseli. Innét került mai helyére 1953-ban, amikor a Nitrokémia megépíttette a bölcsődét, az óvodát és a művelődési házat. Az óvodában évekig az iskolai napközi is helyet kapott. Az intézmény első vezetője Rácz Ilona volt. 1961-ben a Nitrokémiától a Községi Tanács vette át a működtetést. Ekkor vezetője Schaffer Lajosné lett egészen nyugdíjazásáig. 1976-ban Hajas Gyuláné irányította az intézményünket, melyet 1983-ban a balatonfűzfői Összevont Óvodákhoz csatoltak és ennek az intézménynek lett a vezetője Hajas Gyuláné. Ekkor tagintézmény-vezető 1990-ig Simon Tiborné volt. A rendszerváltást követően 1991. február 1-jétől intézményünk újra önálló óvodaként folytatta működését. Meg kell említenünk Gombos Mihályné Rózsa néni nevét, aki 1955-től 1981-ig dolgozott óvodánkban és rengeteg rajzpályázaton indult a gyerekek munkáival, akik számos díjat is elhoztak alkotásaikkal.

Külön szeretnék szólni a bölcsődéről is, hiszen 1953-ban ez az intézmény is már a csecsemőkorú gyermekeket fogadta, hiszen ekkor még nem létezett a GYES intézménye, így a dolgozó nők a szülési szabadság lejártát követően dolgozni kényszerültek. Ennek az intézménynek volt hosszú évekig – nyugdíjazásáig – vezetője Kohánka Istvánné, majd tőle Pintér Ferencné vette át a stafétát. A bölcsőde azonban 1989-ben bezárta kapuit, hiszen a GYED bevezetésével az anyák 2-3 éves korig a gyermekeikkel lehettek, így a bölcsőde iránti igény nagyon megcsappant.

fejlesztő- és tornaszobánk
bölcsődei csoportunk

A 2005-ös év volt a fordulópont intézményünk életében. Ekkorra az óvodáskorú gyermekek száma nagyon lecsökkent (64 gyermek járt akkor a 4 óvodai csoportba). Kihasználva a lehetőséget, a 4. óvodai csoport helyett bölcsődei csoportot hoztunk létre. Ebben az évben nyert önkormányzatunk először a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán, amikor elkezdődött a mostani épület felújítása. 2005-ben a tetőszerkezet cseréjével, 2006-ban az óvodai és bölcsődei csoportok kialakításával, 2007-ben pedig a bölcsődei funkciók bővítésével – a HEFOP pályázat tette lehetővé, hogy a felújítás befejeződhetett - intézményünk a mai kornak megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel folytathatja a munkát. A fejlesztés azonban még ezután is folytatódott, hiszen egyre több kisgyermek óvodai elhelyezéséről kellett gondoskodnunk, ugyanis 2013-ban 108 óvodáskorú gyermek iratkozott be az óvodai csoportokba a meglévő 75 férőhelyre. Ekkor döntött úgy a fenntartó – Litér Község Önkormányzata -, hogy az emeleten egy kisebb létszámú (15 fős) csoportot alakít ki a megnövekedett igény kielégítése érdekében. Így ma már intézményünk egy bölcsődei és négy óvodai csoporttal működik. Nagy örömünkre szolgál, hogy saját főzőkonyhával is rendelkezünk, ami az elmúlt években szintén megújult és korszerűbbé vált. Nem csak a bölcsődés és óvodás korosztály, hanem az általános iskolások és a szociális étkezők ellátását is biztosítani tudjuk.

a mozgássértültekre is gondoltunk

Csoportjaink

Bölcsődei csoport – gondozónők: Hódos Jánosné és Frankné Hangyál Zsuzsanna – kisegítő: Dömötörné Szakács Hajnalka csoportlétszám: 12 fő (engedélyezett 12 fő – maximálisan felvehető 12 fő 1,5 éves kortól)

Teknős csoport – (mini csoport) – óvodapedagógusok: Halmy Gyuláné és Farkas Erika – dajka: Zavadáné Kis Hajnalka csoportlétszám: 17 fő (férőhely: 15 fő – engedélyezett felső létszámhatár: 18 fő)

Sün Balázs csoport – (kiscsoport) – óvodapedagógusok: Halász Ildikó és Ábrahámné Kovács Katalin – dajka: Hartmann Ernőné csoportlétszám: 28 fő (férőhely: 25 fő – engedélyezett felső létszámhatár: 30 fő)

Napsugár csoport – (középső csoport) – óvodapedagógusok: Nagy Anita és Varga Jánosné – dajka: Nagy Károlyné csoportlétszám: 30 fő (férőhely: 25 fő - engedélyezett felső létszámhatár: 30 fő)

Hétszínvirág csoport – (nagycsoport) – óvodapedagógusok: Bakó Mónika és Váry-Kovácsné Horváth Erzsébet – dajka: Nagy Katalin csoportlétszám: 29 fő (férőhely: 25 fő – engedélyezett létszám 30 fő)