1. BEVEZETÉS

A Csivitelő Óvoda és Bölcsőde (8196 Litér, Árpád u. 2.) (a továbbiakban Csivitelő Óvoda és Bölcsőde, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Elolvasom a teljes dokumentumot (.pdf)