Óvodapedagógusi állás
Csivitelő Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8196 Litér, Árpád utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Magyar állampolgár.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Empatikus, elfogadó szeretetteljes kapcsolatot kialakító készség.
 • Kiváló szintű kommunikációs készség és probléma megoldó képesség.

Előnyt jelentő kompetenciák:
 • Jó szintű Felhasználói szintű számítógép ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai Önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló dokumentumok.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vendelyné Keszei Mária vagy
Bencze Éva nyújt, a +3620/824 6277 vagy +3630/824 9744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton Vendelyné Keszei Mária részére a csivitelo@liter.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Vendelyné Keszei Mária, Veszprém megye, 8196 Litér, Árpád utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseiben meghatározott illetmény és juttatásokon felül a fenntartó biztosít bérkiegészítést, cafetéria keretet, valamint munkaruha juttatást.

visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2022. július 28.