HEFOP 4.2. – Támasz.Érted
eu

Önkormányzatunk 2006. októberében sikeresen pályázott HEFOP 4.2. programba Támasz.Érted címmel. Ennek előzménye az volt, hogy drasztikusan lecsökkent a gyermeklétszámunk, és fenntartónk megszüntette a negyedik óvodai csoportunkat. Mivel településünkön régen is működött bölcsőde és igény is volt rá, a fenntartó önkormányzat támogatta kezdeményezésünket és 2005-ben elindult a bölcsődei csoportunk. Már előzőleg is tervben volt az óvoda épületének felújítása, ehhez jókor jött a szociális ágazat számára kiírt pályázat, melynek elnyerésével (párhuzamosan a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatával) elindulhatott intézményünk teljes körű felújítása.

Ebben a pályázatban, mint szakmai vezető vehettem részt. A pályázatot Balatonfűzfő Város Önkormányzatával közösen valósítottuk meg, ami szorosabbá fűzte kapcsolatunkat a két óvoda dolgozói és a két vezető között is.

A bölcsődei funkciók bővítése közé tartozott a só-szoba kialakítása, melyet természetesen óvodásaink is használhatnak, valamint a Baba-mama Klub beindítása, melybe bevontuk településünk védőnőjét is.

A Szülő Akadémia létrehozásával régi álmunk valósulhatott meg, olyan előadókat tudtunk hívni, akik neves képviselő a saját szakterületüknek és az előadói díjakat a pályázat fedezte. Így hallgathattuk Nyitrai Katát, az MTV munkatársát is a televíziózás káros hatásairól.

Egy másik nagyszerű lehetőséget is teremtett ez a pályázat, hiszen több szakmai alkalmat is szervezhettünk, ahová a környékünkön működő intézmények dolgozóit is meghívhattuk. Így lehettünk részesei dr. prof. Bagdy Emőke előadásának is, melyre több mint 50 kolléga is eljött.

Igaz, hogy ez a pályázat a bölcsődei szolgáltatásokat bővítette, de óvodánk is profitált belőle. Sok olyan intézménnyel kerülhettünk kapcsolatba, akik hasonlóan gondolkodtak, mint mi, és a bezárandó óvodai csoportokból bölcsődei csoportokat alakítottak ki.

eu
HEFOP - bölcsődei funkciók átadása
HEFOP - bölcsődei funkciók átadása
TÁMOP - „Csivitelőkkel a fejlődésért – Óvodafejlesztés Litéren”
eu

Tisztelt Olvasó!

Egy település életében a legnagyobb öröm az, ha népessége gyarapszik, gyermekzsivajtól hangosak az intézményei. A gyermekek jelentik a jövőt, a fejlődést. Az értük dolgozó felnőtteknek pedig az a kötelessége, hogy utat nyissanak a jövőnek és töltsék meg gazdag, élményt nyújtó tartalommal a gyermekek mindennapi óvodai életét.

Ennek érdekében önkormányzatunk a TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0064 keretében Európai Uniós forrásból valósította meg a „Csivitelőkkel a fejlődésért – Óvodafejlesztés Litéren” című projektjét. E program nyújtott lehetőséget arra, hogy intézményünk mind eszközállományában, mind az óvodapedagógusok szakmai képzéseivel gazdagodjon. Nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartás minőségét, ezért örültem azoknak a programoknak, melyek ezt a célt szolgálták a pályázat keretein belül.

Had fejezzem be gondolataimat Márai Sándor szavaival:

„Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”

Szedlák Attila
polgármester

„Csivitelőkkel a fejlődésért! – Óvodafejlesztés Litéren” címmel valósult meg a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0064-es számú projektünk.

Ez a pályázat több fejlesztési lehetőséget teremtett óvodánk számára, hiszen a pedagógus továbbképzéseken túl eszközök beszerzése és különböző családi programok is a projekt részét képezték. A projekt másfél év alatt valósult meg. Első lépésként került sor az udvari eszközök beszerzésére és telepítésére, valamint új informatikai eszközök vásárlására.

A pályázat egybe esett óvodánk 60. születésnapjával, ezért ezt a kiemelkedő ünnepet méltó módon tudtuk megtartani, hiszen erre is volt lehetőségünk. Ezt az alkalmat kiállításokkal és Családi nappal tettük emlékezetessé, ahol a hozzánk járó gyerekek szülein kívül megvendégeltük a településen élő, érdeklődő vendégeinket és a régi dolgozóinkat is.

A másik kiemelkedő programsorozatunk is a szülőket szólította meg, hiszen hat alkalommal tartottunk Szülőakadémiát. Ezekre az előadásokra olyan szakembereket próbáltunk megnyerni, akik a mai kor aktuális gyermeknevelési problémáira, illetve a legújabb fejlesztési lehetőségek megismertetésére helyezték a hangsúlyt. Az érdeklődő szülők hallhattak előadást a mozgásfejlődés fontosságáról, a beszédfejlődésről, a gyermekek nevelésének hatékonyabbá tételéről, a nevelés során adódó problémák kezeléséről, a mese nélkülözhetetlen szerepéről és a szülők lelki egészségének megőrzéséről. Mind a hat alkalom sok érdeklődőt vonzott, az előadások még több kérdést indítottak el a szülőkben, melyekre kötetlen beszélgetésekben próbáltunk válaszokat találni.

A pályázat harmadik, nagyon tartalmas része volt az óvodapedagógusok számára szervezett szakmai továbbképzések, ahol 60 és 120 órás képzések keretében megismerkedhettünk a legújabb pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeivel és az itt kapott ismereteinket beépíthettük a mindennapi gyakorlatba. Ezért azt gondolom, hogy a projekt igazi nyertesei az intézményünkbe járó gyermekek.

Rokalyné Csizmadia Margit
intézményvezető, projektmenedzser

eu
TÁMOP - CSIVITELŐKKEL A FEJLŐDÉSÉRT – ÓVODAFEJLESZTÉS LITÉREN
TÁMOP - CSIVITELŐKKEL A FEJLŐDÉSÉRT – ÓVODAFEJLESZTÉS LITÉREN