Rokalyné Csizmadia Margit - Intézményvezető
Rokalyné Csizmadia Margit - Intézményvezető
Rokalyné Csizmadia Margit - Intézményvezető
Több, mint két évtizede vezetőként azon fáradozom, hogy a hozzánk járó gyerekek minél optimálisabb feltételek között élhessék mindennapjaikat. Az őket körülvevő környezet, a játékok és a programok mind ezt szolgálják. A legszebb ajándék, amit ezért cserébe kaphatok, az a csodálatos gyermekmosoly.
Halmy Gyuláné, Marcsi néni - Intézményvezető-helyettes
Halmy Gyuláné, Marcsi néni - Intézményvezető-helyettes
Halmy Gyuláné, Marcsi néni - Intézményvezető-helyettes
Sok-sok éve foglalkozom az óvodáskorú gyermekek nevelésével. Néhány éve bölcsődei szakgondozói végzettséget is szereztem, így a bölcsődében is otthon érzem magam. Szívügyemnek tekintem, hogy szeretetteljes, családias légkört teremtsek a gyermekek mindennapjaiban.
Ábrahámné Kovács Katalin - óvodapedagógus
Ábrahámné Kovács Katalin - óvodapedagógus
Ábrahámné Kovács Katalin - óvodapedagógus
Hosszú ideje foglalkozom a gyermekek nevelésével bölcsődei gondozóként és óvodapedagógusként. Hivatásom gyakorlása során arra törekszem, hogy a rám bízott gyermekek számára olyan légkört teremtsek, melyben nyugodt körülmények között, szorongások és félelmek nélkül, játékos formában ismerhetik meg az őket körülvevő világot.
Bakó Mónika - óvodapedagógus
Bakó Mónika - óvodapedagógus
Bakó Mónika - óvodapedagógus
Pedagógus szüleimnek köszönhetően az óvodában nőttem fel, azóta is szinte ez az otthonom. Számomra nincs átlagos gyermek, minden gyermek egyedi és különleges, tele szeretni való értékekkel. Minden együtt átélt élmény közelebb visz a gyermekekhez, ezért végeztem el a fejlesztő pedagógusi szakot és néptánc oktatói továbbképzést, amit beépítek a mindennapi munkámba.
Farkas Erika - óvodapedagógus
Farkas Erika - óvodapedagógus
Farkas Erika - óvodapedagógus
Néhány éve dolgozom ebben az intézményben. Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a néphagyományok ápolására, a néptánc tanítására. Az óvodában és a szabadidőmben is kedvenc elfoglaltság számomra a kézműveskedés. Szociális érzékenységemből adódóan szívesen foglalkozom a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel.
Halász Ildikó - óvodapedagógus
Halász Ildikó - óvodapedagógus
Halász Ildikó - óvodapedagógus
Sok éve dolgozom óvónőként. A gyermekszeretet végigkíséri az életemet. Az óvónői pályának köszönhetően sosem növök ki ebből a számomra sokat jelentő korosztályból. A „kicsit nagyok” elmennek, de mindig jönnek helyettük újabb, aranyos kisgyermekek.
Nagy Anita - óvodapedagógus
Nagy Anita - óvodapedagógus
Nagy Anita - óvodapedagógus
Több éves tapasztalattal végzem óvodapedagógusi munkámat. Nem régen bölcsődei szakgondozói képesítést is szereztem. Munkámban arra törekszem, hogy a gyerekekkel minél szorosabb érzelmi kapcsolatot tudjak kialakítani a hatékonyabb nevelés érdekében.
Varga Jánosné, Incsi néni - óvodapedagógus
Varga Jánosné, Incsi néni - óvodapedagógus
Varga Jánosné, Incsi néni - óvodapedagógus
Sok éves óvodapedagógiai tapasztalattal végzem mindennapi munkámat. Szeretettel és nagy odafigyeléssel nevelem és fejlesztem a rám bízott kisgyermekeket.
Váry-Kovácsné Horváth Erzsébet - óvodapedagógus
Váry-Kovácsné Horváth Erzsébet - óvodapedagógus
Váry-Kovácsné Horváth Erzsébet - óvodapedagógus
Közel 40 éves pályám során törekedtem a családias légkör kialakítására, a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésre a gyermekekkel és szüleikkel. Óvodástorna vezetőként, gyógy-testnevelőként nagy hangsúlyt helyezek a gyermekek egészségének megőrzésére, mozgáskultúrájuk javítására.
Frankné Hangyál Zsuzsanna - bölcsődei szakgondozó
Frankné Hangyál Zsuzsanna - bölcsődei szakgondozó
Frankné Hangyál Zsuzsanna - bölcsődei szakgondozó
A közelmúltban csatlakoztam kisgyermeknevelőként az intézményi közösséghez. A legkisebb korosztállyal foglalkozó gondozónőként fontos számomra a gyermeki tisztaság, őszinteség csodás világának megőrzése, óvodai életre való felkészítése. A legfontosabb számomra, hogy minden gyermek jól érezze magát, boldogan és aktívan tevékenykedjen.
Hódos Jánosné, Erika néni - bölcsődei gondozónő
Hódos Jánosné, Erika néni - bölcsődei gondozónő
Hódos Jánosné, Erika néni - bölcsődei gondozónő
Sok éve gondozok és nevelek bölcsődés korú gyermekeket. Ajándékként élem meg, hogy azt végezhetem, amit mindig is szerettem volna, a kisgyermekekről való gondoskodást. Azért tevékenykedem, hogy a kicsik örömmel érkezzenek, és jól érezzék magukat egész nap a bölcsődében.
Bittmann Lászlóné, Kati néni - élelmezésvezető
Bittmann Lászlóné, Kati néni - élelmezésvezető
Bittmann Lászlóné, Kati néni - élelmezésvezető
Minden nap azért dolgozom, hogy a hozzánk járó gyerekek az életkoruknak megfelelő táplálékhoz juthassanak. Szeretetükkel ezt minden nap meg is hálálják.
Lőrincze-Pap Helga - pedagógus asszisztens
Lőrincze-Pap Helga - pedagógus asszisztens
Lőrincze-Pap Helga - pedagógus asszisztens
Hosszú évek óta a Szülői Közösség vezetőjeként bekapcsolódtam az intézmény életébe, azonban nem régen lehetőséget kaptam, hogy pedagógiai asszisztensként munkámmal segíthetem a pedagógusok és az intézményvezetés munkáját. A munkám legszebb része, hogy minden idejáró kisgyermekkel jó kapcsolatot ápolhatok.
Hartmann Ernőné - dajka
Hartmann Ernőné - dajka
Hartmann Ernőné - dajka
Már több óvodai csoportban is segíthettem az óvó nénik munkáját. Nagyon jó érzés számomra, hogy a sok-sok szeretetet, amit a gyerekeknek adok, azt sokszorosan visszakapom.
Nagy Károlyné - dajka
Nagy Károlyné - dajka
Nagy Károlyné - dajka
Harmadik évtizede nagy szeretettel gondoskodom arról, hogy az óvodába járó gyerekek jól érezzék magukat az otthonuktól távol is. Mindent megteszek azért, hogy a gyerekek testileg és lelkileg is megkapják azt a szeretetet, amire szükségük van.
Nagy Katalin - dajka
Nagy Katalin - dajka
Nagy Katalin - dajka
Édesanyám gyermekek iránti odaadása, szeretete indított engem is arra, hogy ezt a hivatást válasszam. Mindennapi munkám során próbálok maximálisan helyt állni, a gyerekek és a munkatársaim elvárásainak megfelelni.
Zavadáné Kis Hajnalka - dajka
Zavadáné Kis Hajnalka - dajka
Zavadáné Kis Hajnalka - dajka
Bölcsődei kisegítőként kezdtem munkámat. Annyira megszerettem a gyerekekért végzett munkát, hogy dajkai szakképesítést is szereztem. Ma már az óvodás gyermekek mindennapi gondozásában, ellátásában segítem az óvodapedagógusok munkáját. A mindennapi nehézségeken a gyerekek szeretete segít át.
Dömötörné Szakács Hajnalka - bölcsődei kisegítő
Dömötörné Szakács Hajnalka - bölcsődei kisegítő
Dömötörné Szakács Hajnalka - bölcsődei kisegítő
Nem régóta dolgozom a bölcsődei csoportban. Munkámmal igyekszem segíteni a gondozónőket, hogy a legapróbbak napjai tiszta, rendezett környezetben, zökkenőmentesen és vidáman teljenek. Szeretetükkel bearanyozzák napjaimat.
Szilágyi Julianna - szakács
Szilágyi Julianna - szakács
Szilágyi Julianna - szakács
Nap, mint nap azért fáradozom, hogy a gyerekek asztalára a legízletesebb étel kerülhessen. A szigorú előírások betartása mellett igyekszem úgy főzni, hogy mindenki elégedett legyen.
Auerbach Jánosné - konyhai kisegítő
Auerbach Jánosné - konyhai kisegítő
Auerbach Jánosné - konyhai kisegítő
Néhány éve dolgozom az óvoda konyháján. Munkámmal hozzájárulok ahhoz, hogy időre elkészülhessen az ebéd. Munkámat mindig örömmel végzem.
Baloghné Lemák Hanna - konyhai kisegítő
Baloghné Lemák Hanna - konyhai kisegítő
Baloghné Lemák Hanna - konyhai kisegítő
Munkám egy részében az ételek előkészítésében veszek részt. A másik részében – amely nem könnyű feladat – az iskolások étkeztetését végzem. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy elégedett arcokat láthassak.
Csirke Sándorné - konyhai kisegítő
Csirke Sándorné - konyhai kisegítő
Csirke Sándorné - konyhai kisegítő
Sajnos már közeleg számomra az aktív munka vége. Örömmel élem meg, hogy hosszú éveken keresztül segíthettem a finom ételek elkészítésében. Megtiszteltetés számomra, hogy ebben a közösségben dolgozhatom.

Két kéz

Azt mondja egyszer a kicsi kéz a nagynak.
Te, hatalmas kéz, szükségem van terád,

Mert nélküled szinte semmit sem érek.
Éreznem kell tenyered melegét,
Mikor felébredek s mellettem megjelensz.
Amikor éhezem és táplálékot adsz,
És segítesz, hogy megragadjak valamit
S felépíthessem apró játékaimat.
Velem vagy midőn járni tanulok,
S hozzád futok, ha félelem gyötör.

Kérlek, ne hagyj el, maradj énvelem.
S a nagyobb kéz így válaszolt a kicsinek:
Te, kicsi kéz, szükségem van terád,
Hogy belém kapaszkodj és megragadj!

Hadd érezzem kedveskedésedet,
Mert érted kell kezet fognom sokakkal,
De játszani és mosolyogni nem tudok,
Csak veled együtt, amikor átölelsz,
És veled együtt felfedezem újra a világot,
A csodálatos kicsiny dolgokat.
Hadd érezzem jóságodat, azt hogy szeretsz,
Veled együtt tudok ma újra kérni is,
És hálát adva megköszönni dolgokat.
Légy mindig énvelem, erősítsd a kezem!

(G. Kiefel nyomán Alföldi A. Béla)